(کليه قيمت‌ها به ريال می‌باشد)

  • سرويسهای اشتراکی و اعتباری:

حداقل اعتبار(ریال) شارژ ساعتی(ریال)  هزينه اشتراک(ریال) زمان استفاده مدت عضويت

نام سرويس

ندارد

3.800

----

نامحدود

نامحدود

FL1

700.000

3.500

----

نامحدود

نامحدود

FL2
  • سرويسهای نامحدود:

هزينه اشتراک زمان استفاده مدت عضويت

نام سرويس

350.000

نامحدود

1 ماه

 FUL1

900.000

نامحدود

3 ماه

 FUL3

1.500.000

نامحدود

6 ماه

 FUL6

180.000

1 شب الی 21

1 ماه

 FUD1
450.000

1 شب الی 21

3 ماه

 FUD3
780.000

1 شب الی 21

6 ماه

 FUD3

   کليه سرويسهای فوق شامل موارد زير می‌باشند:

  • پشتيبانی از کليه سرويسهای اينترنتی Full Protocol

  • اختصاص IP معتبر به کاربر در هنگام تماس با شبکه

  • کيفيت عالی و سرعت بالا با استفاده از سيستم ماهواره‌ای

  • رفع مشکلات کاربران به صورت تلفنی تا ساعت ۵ شب

  • اختصاص يک آدرس email به صورت  username@Farakhan.com